DealOut Privacy Policy

(ή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο www.dealout.gr (στη συνέχεια αναφέρεται ως «Δικτυακός Τόπος»), καθώς και με τη χρήση της Εφαρμογής DealOut (στην συνέχεια αναφέρεται ως «Εφαρμογή»), και προκειμένου να έχετε απρόσκοπτη πρόσβαση, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου και με την λήψη της Εφαρμογής, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ο Δικτυακός Τόπος και η Εφαρμογή λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρούν με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον Δικτυακό Τόπο και την Εφαρμογή ή συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης (εσείς) έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δικτυακός Τόπος και η Εφαρμογή συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά και διαφημιστικά προγράμματά του.

Κατά την εγγραφή του Τελικού Χρήστη στον Δικτυακό Τόπο οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επώνυμο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Κατά την εγγραφή του Επιχειρηματία χρήστη στον Δικτυακό Τόπο οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία επιχείρησης, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:

  1. την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις

  2. την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του Δικτυακού τόπου

  3. την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η /ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δικτυακός Τόπος δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας γραπτό αίτημα στο info@dealout.gr.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES;

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των χρηστών / επισκεπτών του Δικτυακού τόπου μας. Για να το πετύχουμε αυτό και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις σας κατά τη περιήγησή σας στον Δικτυακό τόπο μας.

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού τόπου μας. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι cookies:

  1. Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του τόπου.
  2. Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στον Δικτυακό τόπο μας, ώστε να μπορούμε να σας κάνουμε προτάσεις με βάση τις ανάγκες σας.
  3. Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σας δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μην σας ενοχλούμε με ανεπιθύμητα μηνύματα.
  4. Cookies Analytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του Δικτυακού τόπου μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν επίσης τα λεγόμενα session cookies που χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι επισκέπτεστε τον Δικτυακό τόπο, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε κωδικός πρόσβασης σε όλες τις σελίδες που απαιτούν την εισαγωγή των στοιχείων σας. Αυτά σβήνονται αμέσως μόλις εγκαταλείψετε τον Δικτυακό τόπο. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί session cookies: για να μη σας ζητάμε συνεχώς τον κωδικό σας πρόσβασης όταν επισκέπτεστε τις διάφορες σελίδες μας, θα πρέπει να σας αναγνωρίζουμε όταν εισέρχεστε στον Δικτυακό τόπο μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο Δικτυακός τόπος μας περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από το εμάς, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου και της Εφαρμογής μας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας (Δικτυακό τόπο και Εφαρμογή).

Εκτιμούμε τα σχόλια σας

Για περισσότερες πηροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στον δικτυακό μας τόπο, παρακαλώ στείλτε μας email στο info@dealout.gr.

© Copyright 2015-2018 DealOut. All rights reserved.